”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tpgeotechnika.pl

Usługi geotechniczne w Poznaniu — Transprojekt Geotechnika

Transprojekt Geotechnika to firma świadcząca usługi geologiczne w Poznaniu. Naszą specjalnością jest geologia inżynierska i geotechnika. Wykonujemy badania geologiczne oraz badania geotechniczne, sporządzamy dokumentację geotechniczną. Badania gruntu odbywają się zarówno tradycyjną metodą poboru próbek i analiz laboratoryjnych (dysponujemy własnym laboratorium badawczym), jak i za pomocą sondowania statycznego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pozwalającym na sondowanie CPTU oraz sondowanie CPT. Sondowanie statyczne pozwala zbadać m.in. stopiń zagęszczenia gruntu niespoistego lub spoistego, współczynnik tarcia spoczynkowego, moduł ściśliwości wtórnej.
tpgeotechnika.pl

”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Chłapowskiego 29
60-965 Poznań
wielkopolskie
tel.: 616394903
NIP: 7831670534
REGON: 301727924
WWW:
FB /